نمایش 1–12 از 16 نتیجه

متر پوما 5 متری مدل ASIANIZATION

تومان220,000
 • کد متر :TX5019
 • طول متر : 5m
 • سایز تیغه : 19mm
 • تیغه سفید،چاپ واضح
 • تک قفل
 • بدنه ABS مقاوم
 • اتصال تیغه وقلاب سه پرچ
 • ساخت کره

متر پوما 3 متری مدل ASIANIZATION

تومان165,000
 • کد متر :TX3016
 • طول متر : 3m
 • سایز تیغه : 16mm
 • تیغه سفید،چاپ واضح
 • تک قفل
 • بدنه ABS مقاوم
 • اتصال تیغه وقلاب سه پرچ
 • ساخت کره

متر پوما 5 متری مدل COMPRESS

تومان240,000
 • کد متر : RW5019
 • طول متر : 5m
 • سایز تیغه : 19mm
 • تیغه سفید،تک قفل ،روکش نایلون
 • دوروچاپ،دو طرف میلیمتر
 • بدنه ABS مقاوم و ضد ضربه
 • بند نگهدارنده
 • اتصال تیغه وقلاب سه پرچ
 • قلاب آهنربایی قوی
 • ساخت کره

متر پوما 3 متری مدل COMPRESS

تومان180,000
 • کد متر : RW3016
 • طول متر : 3m
 • سایز تیغه : 16mm
 • تیغه سفید،تک قفل ،روکش نایلون
 • دوروچاپ،دو طرف میلیمتر
 • بدنه ABS مقاوم و ضد ضربه
 • بند نگهدارنده
 • اتصال تیغه وقلاب سه پرچ
 • قلاب آهنربایی قوی
 • ساخت کره

متر پوما 5 متری مدل SELF Lock

تومان370,000
 • کد متر : GC5019
 • طول متر : 5m
 • سایز تیغه : 19mm
 • تیغه سفید،روکش نایلون
 • قفل اتومات
 • دوروچاپ،دو طرف میلیمتر
 • بدنه ABS مقاوم و ضد ضربه
 • اتصال تیغه وقلاب سه پرچ
 • ساخت کره

متر پوما 3 متری مدل SELF Lock

تومان250,000
 • کد متر : GC3016
 • طول متر : 3m
 • سایز تیغه : 16mm
 • تیغه سفید،روکش نایلون
 • قفل اتومات
 • دوروچاپ،دو طرف میلیمتر
 • بدنه ABS مقاوم و ضد ضربه
 • اتصال تیغه وقلاب سه پرچ
 • ساخت کره

متر پوما 5 متری مدل PUSH Lock

تومان335,000
 • کد متر : RB5019
 • طول متر : 5m
 • سایز تیغه : 19mm
 • تیغه سفید،روکش نایلون
 • قفل فشاری
 • دوروچاپ،دو طرف میلیمتر
 • بدنه ABS مقاوم و ضد ضربه
 • اتصال تیغه وقلاب سه پرچ
 • ساخت کره

متر پوما 3 متری مدل PUSH Lock

تومان260,000
 • کد متر : RB3016
 • طول متر : 3m
 • سایز تیغه : 16mm
 • تیغه سفید،روکش نایلون
 • قفل فشاری
 • دوروچاپ،دو طرف میلیمتر
 • بدنه ABS مقاوم و ضد ضربه
 • اتصال تیغه وقلاب سه پرچ
 • ساخت کره

متر پوما 8 متری مدل GRIP PRO

تومان640,000
 • کد متر : RR8025
 • طول متر : 8m
 • سایز تیغه : 25mm
 • تیغه سفید،روکش نایلون،تک قفل
 • دوروچاپ،دو طرف میلیمتر
 • بدنه ABS مقاوم و ضد ضربه
 • اتصال تیغه وقلاب سه پرچ
 • ساخت کره

متر پوما 5 متری مدل GRIP PRO

تومان350,000
 • کد متر : RR5019
 • طول متر : 5m
 • سایز تیغه : 19mm
 • تیغه سفید،روکش نایلون،تک قفل
 • دوروچاپ،دو طرف میلیمتر
 • بدنه ABS مقاوم و ضد ضربه
 • اتصال تیغه وقلاب سه پرچ
 • ساخت کره

متر پوما 3 متری مدل GRIP PRO

تومان235,000
 • کد متر : RR3016
 • طول متر : 3m
 • سایز تیغه : 16mm
 • تیغه سفید،روکش نایلون،تک قفل
 • دوروچاپ،دو طرف میلیمتر
 • بدنه ABS مقاوم و ضد ضربه
 • اتصال تیغه وقلاب سه پرچ
 • ساخت کره

متر پوما 8 متری مدل RUBBER Pro

تومان920,000
 • کد متر : RJ8027
 • طول متر : 8m
 • سایز تیغه : 27mm
 • تیغه سفید،روکش نایلون،تک قفل
 • دوروچاپ،دو طرف میلیمتر
 • بدنه ABS مقاوم و ضد ضربه
 • تیغه پهن وقلاب آهنربایی قوی
 • اتصال تیغه وقلاب سه پرچ
 • ساخت کره

مشاهده ی کاتالوگ مترهای پوما measuring tape